(Chinhphu.vn) - Ngày 2/10, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII giai đoạn 2020-2025.

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tập thể - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai, dịch bệnh nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành hiệu quả của các cấp chính quyền, hoạt động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn, thể, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững và tăng cường, hệ thống chính trị được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới.

Quảng Ngãi đã thực hiện tốt 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong đó, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được những kết quả đáng kể, tạo sự chuyển biến trong nông nghiệp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Quảng Ngãi đã có 83/164 xã và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2020, sẽ có 89/148 xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,6% năm 2015 xuống còn 6, 07 %.

Kế hoạch 5 năm 2021-2025, tỉnh Quảng Ngãi tập trung vào những nhiệm vụ: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; đa dạng hoá các hình thức, phương thức tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí, tác dụng tích cực của phong trào thi đua và công tác khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua của tỉnh.

Trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019 cho 6 tập thể - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Trước mắt, tập trung huy động mọi nguồn lực, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tích cực thi đua phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên cả 3 mặt, tổ chức phát động, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả phong trào và biểu dương, khen thưởng, làm cho các phong trào thi đua đi vào thực tiễn, thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân trong toàn xã hội không ngừng phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mong muốn Quảng Ngãi tiếp tục đổi mới, lan tỏa hơn nữa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 .

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để tỉnh đánh giá kết quả thực hiện và tác động của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, có 2 tập thể của tỉnh Quảng Ngãi được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và 5 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước; 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn tặng Cờ thi đua cho 36 tập thể, tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 87 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Lưu Hương