(Chinhphu.vn) - Người lao động có thời gian công tác liên tục trong khu vực nhà nước, nghỉ việc đúng pháp luật trước năm 1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc thì thời gian công tác liên tục được xem xét để tính là thời gian công tác hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đây là hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người nghỉ việc trước năm 1995. Cũng theo đó, thời gian công tác nói chung không được tính để hưởng chế độ BHXH.

Theo quy định tại khoản 12 Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ thì người lao động có thời gian công tác trong khu vực Nhà nước mà tự ý bỏ việc thì thời gian công tác trước đó không được tính để hưởng chế độ BHXH.

Việc xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH đối với người lao động làm việc trong khu vực nhà nước đã nghỉ việc trước năm 1995 phải căn cứ vào hồ sơ gốc.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, trường hợp không còn hồ sơ gốc thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 9 Mục D Thông tư số 3/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Căn cứ vào đề nghị của UBND tỉnh, thành phố hoặc Bộ, ngành chủ quản và hồ sơ gốc liên quan đến quá trình công tác của người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ xem xét, quyết định.

Ban Bạn đọc