(Chinhphu.vn) - Bà Vũ Thị Hà (Hà Nội), đại diện Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn đề nghị được cơ quan chức năng hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế đối nhà thầu nước ngoài cung cấp thiết bị cho dự án thủy điện.

Trong thư gửi Cổng TTĐT Chính phủ, bà Hà có nêu: Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn đầu tư dự án thủy điện tại huyện Mù Căng Chải (Yên Bái). Phần cung cấp máy móc thiết bị của dự án được ký kết với nhà thầu nước ngoài. Toàn bộ máy móc và dịch vụ lắp đặt được giao tại chân công trình. Bà Hà hỏi: Công ty có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay nhà thầu trên phần giá trị máy móc thiết bị không?

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, chính sách thuế hiện hành đối với nhà thầu nước ngoài được quy định cụ thể tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam và Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Tuy nhiên Tổng cục Thuế cho biết, do thông tin bà Vũ Thị Hà cung cấp chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể, nên đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn nghiên cứu các quy định tại các Thông tư nêu trên và căn cứ tình hình thực tế để thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Trường hợp Công ty còn vướng mắc, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài cung cấp máy móc thiết bị cho dự án thủy điện và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc