(Chinhphu.vn) - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết thời gian tham gia hoạt động cách mạng của bà Nguyễn Thị Tốt chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để được xác nhận, hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước năm 1945.

Bà Nguyễn Thị Tốt (Khu 2, thôn Võng La, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Năm 1994, Nhà nước có chính sách đối với người có công với cách mạng. Khi xã tiến hành bình chọn, bà Tốt đã được Đảng ủy, UBND xã Xuân Lộc, Hội đồng thi đua xã bỏ phiếu nhất trí 100% đề nghị Tỉnh ủy Phú Thọ công nhận công lao cho bà Tốt. Nhưng bà Tốt không được Tỉnh ủy Phú Thọ công nhận với lý do bà chưa được lịch sử Đảng bộ chứng nhận. Trong danh sách những người hoạt động cách mạng trước năm 1945 do Ban viết sử xã Xuân Lộc lập, tên bà đứng thứ 10/36 đồng chí.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Tốt đề nghị các cơ quan có chức năng xem xét, giải quyết đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 đối với trường hợp của bà.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, hồ sơ đề nghị của bà Tốt và đối chiếu với các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về điều kiện, tiêu chuẩn công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ có ý kiến như sau:

Tại bản khai ngày 11/7/1995 của bà Nguyễn Thị Tốt thì từ tháng 7/1944 đến 30/12/1945 làm nhiệm vụ bảo vệ tuyên truyền, nuôi giấu cán bộ.

Cũng tại Hội nghị cán bộ lão thành ngày 22/7/1995, Đảng ủy xã Xuân Lộc xác nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng của bà Tốt là từ 7/1944 đến tháng 8/1945, sau đó không tham gia công tác gì ở địa phương.

Căn cứ tại mục c Thông tri số 07-TT/TC ngày 21/3/1979 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận các đối tượng được hưởng chính sách chế độ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945 có ghi: "Những người hoạt động cách mạng trước 31/12/1944, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì già yếu, ốm đau, sinh đẻ hoặc lý do chính đáng không liên lạc được với tổ chức, không đảm bảo sinh hoạt thường xuyên, nhưng không làm gì mất phẩm chất của người cách mạng, sau đó tiếp tuc hoạt động nhưng ít nhất cũng hoạt động liên tục một trong hai thời kỳ kháng chiến thì cũng được hưởng. Ngược lại, những người trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 hoạt động liên tục nhưng sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 cả hai thời kỳ kháng chiến (chống Pháp và chống Mỹ) đều nằm im kéo dài thì không được hưởng chính sách đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước 19/8/1945".

Đối chiếu với quy định trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, thời gian tham gia hoạt động cách mạng của bà Nguyễn Thị Tốt chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để được xác nhận hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước năm 1945.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc