(Chinhphu.vn) - Phòng GDĐT huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, xã Bình Dân không nằm trong danh mục xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn nên cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên công tác tại đây không thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi.

Bà Hoàng Thị Hiên, giáo viên trường THCS Bình Dân, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh phản ánh: Xã Bình Dân nằm trong danh sách xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Học sinh trong xã hầu hết là người dân tộc, gia đình thuộc hộ nghèo. Bà Hiên hỏi: Giáo viên công tác tại đây có được hưởng chế độ ưu đãi gì không?

Vấn đề bà Hiên hỏi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Đồn khẳng định, xã Bình Dân không nằm trong danh mục xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn nên cán bộ, giáo viên công tác tại xã không thuộc diện hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi.

Bởi, theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, huyện Vân Đồn có 6 xã thuộc diện khó khăn, trong đó có xã Bình Dân.

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/2/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh sách xã nghèo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007-2010, thì xã Bình Dân là 1 trong 5 xã của huyện Vân Đồn được hưởng ưu đãi đầu tư cơ sở hạ tầng.

Theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) thì huyện Vân Đồn không có xã nào thuộc chương trình này.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Đồn cũng cho biết, hiện tại huyện Vân Đồn chỉ có cán bộ, giáo viên công tác tại thôn Đài Van thuộc xã Đài Xuyên (thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc) và 4 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc huyện Vân Đồn là: Đài Xuyên, Vạn Yên, Bản Sen, Thắng Lợi (theo Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ) được hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, trợ cấp lần đầu, các loại phụ cấp, trợ cấp khác thuộc Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ chưa được hưởng. 

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc