(Chinhphu.vn) - Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng được áp dụng trực tiếp đối với người có công với cách mạng, không có quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công đã qua đời.

Trả lời thắc mắc của một số công dân về chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế cho biết, tại Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: "Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nghị định này".

Theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được áp dụng đối với đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong trường hợp người có công với cách mạng đã mất, tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở có quy định: Trong trường hợp người có công với cách mạng đã mất mà thân nhân chủ yếu của họ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp) thực sự khó khăn về nhà ở thì địa phương xem xét hỗ trợ họ cải thiện nhà ở theo chính sách hiện hành.

Từ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế khẳng định: Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng được áp dụng trực tiếp đối với người có công với cách mạng, không có quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công đã qua đời.

Trường hợp hộ gia đình là thân nhân người có công đã mất thực sự khó khăn về nhà ở thì báo cáo địa phương để xem xét, hỗ trợ nhà ở tuỳ theo khả năng của địa phương theo quy định hiện hành.

Ban Bạn đọc