(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Mại (mẹ ông Nguyễn Xuân Nam) đã được hưởng các chế độ ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 theo các văn bản có hiệu lực trong thời điểm bà còn sống, nên thân nhân bà Mại không thuộc quy định hưởng trợ cấp 1 lần.

Ông Nguyễn Xuân Nam (Thanh Xuân Bắc, TP. Hà Nội) gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ phản ánh trường hợp mẹ ông - bà Nguyễn Thị Mại là cán bộ hoạt động Cách mạng trước tháng 8/1945, đã mất năm 1996, nhưng chưa được hưởng chế độ của người có công với cách mạng. Ông Nam đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trường hợp của mẹ ông.

Vấn đề này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 171/LĐTBXH-CSCC ngày 5/2/2010 trả lời như sau:

Căn cứ  điểm 2 khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng qui định các chế độ ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 bao gồm: “Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng; bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết; cấp báo Nhân dân, sinh hoạt văn hóa tinh thần phù hợp; được nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.”

Thực hiện Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công quy định: “Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng còn sống; con (trong trường hợp cha mẹ, vợ hoặc chồng không còn) của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 được hưởng trợ cấp chung một lần, mức trợ cấp là 50 triệu đồng.

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 không có vợ hoặc chồng thì thực hiện trợ cấp một lần đối với người đang thờ cúng, mức trợ cấp là 10 triệu đồng…”.

Trường hợp cụ Nguyễn Thị Mại được Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh ra Quyết định số 757 QĐ/TU ngày 19/3/1985 công nhận là cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945 và được hưởng trợ cấp, phụ cấp từ ngày 1/3/1985 đến khi cụ mất là ngày 19/3/1996. Cụ Mại được hưởng các chế độ ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 theo các văn bản có hiệu lực trong thời điểm cụ còn sống (tương đương điểm 2 khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21/6/2007), nên thân nhân cụ Nguyễn Thị Mại không thuộc quy định hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. 

Ban Bạn đọc