Trang chủ » Chính trị » Nhân sự

Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án cao tốc Bắc - Nam

18:04, 07/04/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc...

Kiện toàn 3 Phân ban, Ủy ban

16:50, 07/04/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Phân ban hợp tác Việt Nam - Campuchia, Phân ban hợp tác Việt Nam - Myanmar và Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào.

Điều kiện, tiêu chuẩn nhận công chức không qua thi tuyển

14:10, 07/04/2017

Ông Hoàng Văn Huỳnh (tỉnh Ninh Thuận) làm việc theo hợp đồng lao động tại một đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 15/9/2011, hệ số lương 2,34. Ngày 15/12/2011, ông được ký lại hợp đồng lao...

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

18:13, 05/04/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

17:31, 05/04/2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng).

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

07:25, 05/04/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự TANDTC, NHNN, Hà Giang, Bắc Ninh

21:07, 04/04/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định nhân sự Bộ Tài chính. Chánh án TANDTC, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết...

Thành lập BCĐ cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch

15:16, 04/04/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016 - 2025. Bộ trưởng Bộ...

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2017

16:52, 03/04/2017

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 vừa ký quyết định kiện toàn Ủy ban này.

Cán bộ nghỉ hưu từ 1/4

07:18, 01/04/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính.