(Chinhphu.vn) – Vừa qua, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Đồng chí Lê Minh Hưng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đào Minh Tú.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao Quyết định số 2238-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Đào Minh Tú, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Duy Thành.

Chiều 23/7, tại hội nghị lần thứ 34, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải trao quyết định và chúc mừng đồng chí Tống Thị Tâm.

Ngày 24/7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Tống Thị Tâm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trường phòng Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Công Bình.

Ngày 24/7, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 19, nhiệm kì 2015- 2020./.

Từ khóa: Ban Bí thư Trung ương Đảng , quyết định , chỉ định , chuẩn y , nhân sự , công tác cán bộ , Ban Cán sự Đảng , Ban Thường vụ , Ban chấp hành , Ngân hàng Nhà nước , Thái Nguyên , Vĩnh Phúc , Quảng Ngãi , Thống đốc , Lê Minh Hưng , Đào Minh Tú , Hoàng Thị Thúy Lan , Lê Duy Thành , UBND , HĐND , Quốc hội , Nguyễn Thanh Hải , Tống Thị Tâm , Bùi Thị Quỳnh Vân , Phạm Công Bình