(Chinhphu.vn) – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tập thể Ban cán sự đảng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trên cơ sở quyết định của Ban Bí thư, ngày 9/6/2020, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành văn bản số 452/TB-VKSTC về việc phân công nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao./.

Từ khóa: Ban Bí thư Trung ương Đảng , Viện trưởng , Viện Kiểm sát nhân dân tối cao , quyết định , chỉ định , nhân sự , Lê Minh Trí , Nguyễn Huy Tiến , Nguyễn Duy Giảng , Nguyễn Hải Trâm