(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh rà soát ban hành các quyết định theo thẩm quyền. Trường hợp quyết định sai thì sẽ phải thu hồi, hay bổ nhiệm các cấp phó vượt quá quy định sẽ miễn nhiệm, hoặc tuyển vào không đúng việc trí việc làm phải bố trí lại.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng.

Trả lời báo chí về việc một số địa phương “bổ nhiệm người nhà”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Ngày 17/2 vừa rồi, Bộ Nội vụ đã cung cấp thông tin trong họp báo định kỳ. Theo đó, Bộ đã cung cấp thông tin cụ thể về 9 địa phương có hiện tượng bổ nhiệm người nhà có quan hệ họ hàng ruột thịt gồm 58 người.

Quan trọng nhất là sau khi kiểm tra, Bộ Nội vụ đã cùng với tỉnh phối hợp để phát hiện những đối tượng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, quy trình thủ tục không bảo đảm, vị trí tuyển vào không được cơ quan có thẩm quyền thông qua.

Qua đó, Bộ Nội vụ đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh rà soát ban hành các quyết định theo thẩm quyền. Trường hợp quyết định sai thì sẽ phải thu hồi, hay bổ nhiệm các cấp phó vượt quá quy định sẽ miễn nhiệm, hoặc tuyển vào không đúng việc trí việc làm phải bố trí lại. Bộ Nội vụ tiếp tục theo dõi vấn đề này…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, bất kỳ ai, trừ quy định pháp luật cấm tham gia vị trí nào đó, nếu không phải đủ tiêu chuẩn điều kiện, đúng quy định trình tự, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ông Thăng cho biết thêm, tại Nghị quyết số 344, ngày 21/1/2017 của UBTVQH đã giao Chính phủ khẩn trương ban hành văn bản mới, sửa Luật Cán bộ công chức viên chức, ra cơ sở pháp lý đồng bộ xử lý vi phạm cán bộ công chức, viên chức, kể cả đã nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

Để thực hiện ý kiến của UBTVQH, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ ngày 25/1. Từ đó đến nay Bộ Nội vụ tích cực lập Ban soạn thảo, với sự tham gia của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để trình được Quốc hội.

Cách tiếp cận giải quyết vấn đề là bảo đảm xử lý nghiêm minh, công bằng các vấn đề vi phạm, kể cả nghỉ hưu.  Bộ Nội vụ đang tích cực triển khai xây dựng, khi xong, nếu  cần thiết sẽ cung cấp thông tin báo chí theo yêu cầu.

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , Bộ Nội vụ , bổ nhiệm người nhà