(Chinhphu.vn) – Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, tại Quyết định số 226/QĐ-BNV ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Tại Quyết định số 227/QĐ-BNV ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm ông Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Tại Quyết định số 228/QĐ-BNV ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Đa, Chuyên viên chính – Thư ký Bộ trưởng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Chúc mừng các cán bộ đã được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo đơn vị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, của Bộ. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, tiếp tục nỗ lực học hỏi, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Từ khóa: Bộ Nội vụ , Bộ trưởng , quyết định , điều động , bổ nhiệm , Vụ trưởng , Trưởng ban , Lê Vĩnh Tân , Phạm Đức Toàn , Nguyễn Phi Đa