(Chinhphu.vn) - Cần Thơ đã có văn bản đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.  

Ảnh: Báo Cần Thơ
Chiều 22/2, Ủy ban Bầu cử TP. Cần Thơ tổ chức phiên họp thứ 2 để báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trao đổi, thống nhất về việc ấn định, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND thành phố được bầu của mỗi đơn vị.

Đến nay, Cần Thơ đã thành lập Ủy ban Bầu cử Thành phố gồm 31 thành viên, thành lập các tiểu ban, ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên…

Thành phố cũng đã có văn bản đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH khóa XV bao gồm 3 đơn vị bầu cử để bầu 7 đại biểu. Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Ðiền, số đại biểu được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 2 gồm quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai, số đại biểu được bầu là 2; đơn vị bầu cử số 3 gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh, số đại biểu được bầu là 2 đại biểu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử ĐBQH khóa XV do TP. Cần Thơ lựa chọn giới thiệu 14 người; giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 110 người.