(Chinhphu.vn) – Tại kỳ họp thứ 16 (diễn ra trong 2 ngày 13-14/7), HĐND tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiện toàn công tác cán bộ và quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam chúc mừng ông Trần Xuân Dưỡng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam đã bầu ông Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Đồng thời HĐND tỉnh Hà Nam đã bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam đối với ông Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Nam đã quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Trung, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (đã được Bộ Công an điều động giữ chức vụ mới).

Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do tỉnh quản lý; chủ trương bố trí ngân sách địa phương để đầu tư phần kinh phí  bổ sung do điều chỉnh đề án xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Bỉ; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ; mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2020 - 2021…

Từ khóa: Hà Nam , bí thư , chủ tịch , bầu bổ sung , HĐND , UBND , Trần Xuân Dương , Phạm Sỹ Lợi