(Chinhphu.vn) - Ngày 10/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 21 để xem xét và thông qua Đề án liên quan đến công tác nhân sự.
Ông Trần Văn Lâu, Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Hội đồng nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thạch Thal, đến tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Chuyện theo đơn xin từ chức và chờ quyết định nghỉ hưu, đồng thời miễn nhiệm một số chức vụ Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỉ lệ phiếu bầu 45/47 phiếu.

HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng đã bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Phước Vĩnh, Giám đốc sở Nội vụ./.