(Chinhphu.vn) – Ngày 1/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức công bố quyết định hợp nhất cơ quan Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND-UBND huyện Thuận Thành.

Thực hiện Quyết định số 842 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, từ ngày 1/8/2018, cơ quan Văn phòng Huyện ủy được hợp nhất với Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Thành bổ nhiệm 1 Chánh Văn phòng và 4 Phó Chánh Văn phòng. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Huyện ủy viên được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương tinh thần tiên phong, đi đầu trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Huyện ủy Thuận Thành.

Theo đồng chí Đào Hồng Lan, việc thực hiện hợp nhất Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện là vấn đề mới và khó. Đây là đơn vị thực hiện thí điểm đầu tiên của tỉnh, do đó huyện Thuận Thành cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, từng bước nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Từ khóa: Bắc Ninh , Ban Thường vụ Tỉnh ủy , quyết định , hợp nhất , Nghị quyết số 18-NQ/TW , Chánh Văn phòng , Đào Hồng Lan , Bí thư Tỉnh ủy , Hội nghị Trung ương 6 , Huyện ủy , Thuận Thành