(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa tổ chức công bố Quyết định 951-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Theo đó, 6 đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ;

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ;

Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ;

Đồng chí Nguyễn Kim Chi, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ

Đồng chí Vương Đức Thủy, Bí thư Huyện ủy Tam Nông tỉnh Phú Thọ;

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ./.

Từ khóa: Ban Bí thư , quyết định , chỉ định , nhân sự , Phú thọ , Nguyễn Mạnh Sơn , Nguyễn Ngọc Sơn , Nguyễn Đắc Thủy , Nguyễn Kim Chi , Vương Đức Thủy , Nguyễn Quang Anh , Bí thư , Giám đốc