(Chinhphu.vn) – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, lần thứ 20, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 2 đồng chí giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 – 2020, bao gồm:

Đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ;

Đồng chí Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 6 đồng chí tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bao gồm:

Đồng chí Cao Thị Toàn Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ;

Đồng chí Đỗ Ngọc Tuấn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ;

Đồng chí Vương Thị Bảy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ;

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;

Đồng chí Nguyễn Minh Xuyên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ;

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Phú Thọ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị địa phương; qua đó làm rõ những kết quả, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để khắc phục. Đồng thời, hội nghị cũng đã quán triển, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế; tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật./.

Từ khóa: Ban Bí thư , quyết định , chỉ định , chuẩn y , nhân sự , Ban Thường vụ , Ban Chấp hành , Bí thư , Chủ tịch , Giám đốc sở , Bùi Minh Châu , Nguyễn Hải , Hồ Đại Dũng , Cao Thị Toàn Thắng , Đỗ Ngọc Tuấn , Vương Thị Bảy , Nguyễn Huy Ngọc , Nguyễn Minh Xuyên , Nguyễn Minh Tuấn