(Chinhphu.vn)Việc tổ chức lại Lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng và thành lập Hải đoàn 11 là dấu ấn quan trọng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển.
Cổng TTĐT Cảnh sát biển cho biết, ngày 18/7, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định triển khai và ra mắt Hải đoàn 11.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 đã thông báo Quyết định tổ chức lại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, công bố Quyết định triển khai Hải đoàn 11 và thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ quyết thắng cho Hải đoàn 11.

Qua hội nghị này, các cơ quan, đơn vị sẽ nắm được cơ cấu, quy mô tổ chức lực lượng của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, nhằm thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ và phối hợp, hiệp đồng trong công tác. Đồng thời, đây là dịp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 báo cáo để thủ trưởng và cơ quan các cấp biết, tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển nhấn mạnh, việc tổ chức lại Lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng và thành lập Hải đoàn 11 là dấu ấn quan trọng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn và thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới. Điều này đồng thời cũng khẳng định vai trò, ý nghĩa sâu sắc của Đề án xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến năm 2020.

Để Hải đoàn 11 hoạt động có hiệu quả ngay sau khi ra mắt, Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn phải nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay ngay vào hoạt động, thực hiện nhiệm vụ; coi trọng việc duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp tác phong, các chế độ, nội quy quy định ngay từ ngày đầu, tháng đầu ra mắt.

Chính ủy Cảnh sát biển tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và niềm vinh dự, tự hào, xác định trách nhiệm to lớn, sự quyết tâm khắc phục khó khăn của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Hải đoàn 11 sẽ sớm đi vào hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói chung trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Từ khóa: Bộ Quốc phòng , Cảnh sát biển , Bộ tư lệnh , Hải đoàn 11 , quyết định , thành lập , bảo vệ chủ quyền , Trung tướng Hoàng Văn Đồng , Chính ủy