(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác nhân sự.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Minh Đạo.

Ngày 24/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật đã trao Quyết định số 1168/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Đạo, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kể từ ngày 18/6/2019 . 

Chúc mừng đồng chí Lê Minh Đạo đã được lãnh đạo Bộ tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Nhật mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Minh Đạo sẽ cùng lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Cục ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lã Hồng Hạnh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã trao Quyết định số 1169/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều động và bổ nhiệm đồng chí Lã Hồng Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Đầu tư kể từ ngày 18/6/2019 . 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Lã Hồng Hạnh sẽ cùng lãnh đạo, cán bộ công chức Vụ Kế hoạch - Đầu tư đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải ngày càng phát triển./. 

Từ khóa: Bộ Giao thông vận tải , quyết định , nhân sự , điều động , bổ nhiệm , Cục trưởng , Vụ trưởng , Thứ trưởng , Bộ trưởng , Lê Minh Đạo , Nguyễn Nhật , Nguyễn Ngọc Đông , Lã Hồng Hạnh