(Chinhphu.vn)-Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025,  đồng chí Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Ảnh: Báo Hà Giang

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 16 và sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh; Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII..

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII lần thứ nhất, 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 với số phiếu đạt 100%.

Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII.

Hội nghị đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 3 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội cũng bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

BT

Từ khóa: Đại hội Đảng , Đảng bộ Hà Giang , Đặng Quốc Khánh , Bí thư Tỉnh ủy , nhiệm kỳ 2020-2025