(Chinhphu.vn) - Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XIII ra mắt đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 4 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan.

Đồng chí Hầu A Lềnh tái đắc cử Bí thư Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XIII, đồng chí Hầu A Lềnh bày tỏ sẽ đem hết tâm sức trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tăng cường đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra./.