(Chinhphu.vn)-Ngày 16/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025,  đồng chí Lê Quang Tùng tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ này.

Đồng chí Lê Quang Tùng tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Quang Trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí  Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-20254  giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

BT