(Chinhphu.vn) -Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI nhiệm kỳ 2016- 2021, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tái đắc cử Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ mới; ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kon Tum bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo luật định như Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016- 2021.

Các ông: Kring Ba, Nguyễn Thế Hải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông, bà: Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Đức Tuy, Lại Xuân Lâm, Trần Thị Nga tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI.

Các đại biểu cũng bầu 21 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

HĐND tỉnh Kon Tum thống nhất thành lập 4 Ban, gồm: Ban Dân tộc, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế, mỗi ban gồm 7 thành viên.

T. Minh (theo TTXVN)

Từ khóa: HĐND , UBND , Kon Tum