(Chinhphu.vn) - Sáng 25/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.
Các thành viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách 51 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Sau đó, HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh.

Về kết quả bầu các chức danh HĐND tỉnh, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tỉ lệ đồng thuận cao, các đại biểu đã bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới, gồm các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Lê Ngọc Châu, Đặng Ngọc Sơn.

HĐND tỉnh cũng bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu 25 vị Hội thẩm của TAND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

BT