(Chinhphu.vn) - Tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua các Nghị quyết liên quan đến nhân sự
Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (phải) tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
Cụ thể, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI đối với bà Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở Tư pháp; tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hòa Bình đã bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ; biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI đối với ông Xa Đức Thọ do chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh khóa XVI đối với ông Quách Đình Minh, nguyên giám đốc Sở Tư pháp, nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Bùi Văn Khánh sinh ngày 2/8/1964; dân tộc: Mường; quê quán: xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn; thường trú: thành phố Hòa Bình. Ông Khánh vào Đảng ngày 19/1/1989, có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác, ông Khánh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Hòa Bình như: Phó Chủ tịch UBND thị xã Hòa Bình; Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình; Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Hòa Bình. Từ tháng 8/2014 đến nay, ông Khánh là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đầu tháng 7/2019, ông Khánh được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Từ khóa: Hòa Bình , Chủ tịch , Ủy ban nhân dân , Bùi Văn Khánh , Bí thư , Bùi Văn Tỉnh , Bùi Thị Thúy Bình , Nguyễn Văn Quang , Xa Đức Thọ , Quách Đình Minh , hội đồng nhân dân