(Chinhphu.vn) – Các địa phương Thái Bình, Nghệ An, Đồng Tháp vừa tiến hành kiện toàn nhân sự một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Sáng 14/11, Hội đồng nhân dân huyện Yên Thành, Nghệ An tổ chức kỳ họp bất thường để bầu đồng chí Vũ Anh Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành, khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, chiều 13/11, HĐN huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Lê Thành Nhân, nguyên Bí thư Huyện ủy đã nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Hoàng Danh Lai, đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

HĐND huyện cũng đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Hoàng Văn Bộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 12/11, HĐND huyện Diễn Châu, Nghệ An đã tổ chức kỳ họp thứ VII tiến hành thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Trần Văn Cương, nguyên Bí thư Huyện ủy đã nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Chu Thế Huyền, đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

HĐND huyện cũng đã tiến hành bầu đồng chí Chu Thế Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Diễn Châu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Tăng Văn Luyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 13/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp điều động đồng chí Nguyễn Hữu Thời, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lai Vung đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp luân chuyển, chỉ định đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 12/11, HĐND huyện Kiến Xương, Thái Bình đã họp phiên bất thường bầu đồng chí Vũ Mạnh Thía, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Từ khóa: Nhân sự , quyết định , điều động , luân chuyển , bổ nhiệm , bầu bổ sung , Bí thư , Chủ tịch , Nghệ An , Đồng Tháp , Thái Bình