(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ: Giao thông, Y tế, Bộ Tư pháp vừa quyết định bổ nhiệm một số cán bộ

Bộ Giao thông vận tải: Ngày 5/7, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Quang, quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý Hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kể từ ngày 1/7/2017.

Chủ tịch Hội đồng thành viên CIPM Phạm Hồng Quang cũng bổ nhiệm ông Trần Văn Thi, quyền Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên CIPM làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 3/7/2017.

Văn phòng Chính phủ: Tại Quyết định số 800/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bổ nhiệm ông Trần Khả Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Tại Quyết định số 818/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, kể từ ngày 1/7/2017.

Tại Quyết định số 815/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Bộ Y tế: Ngày 3/7, GS.TS.Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện C Đà Nẵng đối với TS.BS Nguyễn Tấn Dũng.

Bộ Tư pháp: Ngày 3/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự đến nhận công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương.

Từ khóa: Chính phủ , Bộ trưởng , Mai Tiến Dũng , bổ nhiệm