(Chinhphu.vn) – Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên giang bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Đặng Tuyết Em chúc mừng đồng chí Phạm Vũ Hồng và đồng chí Đỗ Thanh Bình (phía trái).

Ngày 7/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 xem xét quyết định công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang  miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Vũ Hồng. 

Trước đó, tại Quyết định số 1909-QĐNS/TW ngày 16/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng  đã quyết định cho thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nghỉ công tác để điều trị bệnh và chờ đến tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân đối với đồng chí Phạm Vũ Hồng. 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe tờ trình giới thiệu đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với sự thống nhất của 53/57 đại biểu, đạt 88,33%, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã bầu đồng chí Đỗ Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Vũ Hồng; nghị quyết về việc bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Thanh Bình.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; trình độ chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế, Thạc sĩ kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, đồng chí Đỗ Thanh Bình đã đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang./.

Từ khóa: Ban Bí thư , quyết định , bầu bổ sung , Bí thư , Chủ tịch , UBND , HĐND , Kiên Giang , Phạm Vũ Hồng , Đỗ Thanh Bình , Đặng Tuyết Em