(Chinhphu.vn) - Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Y tế. 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thử (phải) giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT và phân công ông Nguyễn Thanh Quang phụ trách, điều hành Sở Công Thương.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công Thương được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Đặng Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế kể từ ngày 10/11/2020.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương được cử phụ trách, điều hành Sở Công Thương kể từ ngày 9/11/2020 cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, các đại biểu thống nhất với tờ trình của UBND đề nghị HĐND tỉnh khóa IX xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Phan Văn Chín, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Huỳnh Tấn Triều, nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Nguyễn Văn Hai, nguyên Giám đốc Sở Y tế, do nghỉ hưu theo chế độ./.