(Chinhphu.vn) - Sáng 8/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH tỉnh khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: Báo Quảng Nam
Theo công văn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, tổng số ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XV được bầu là 7, trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4, đại biểu do Trung ương giới thiệu 3 đại biểu.

Với đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu, gồm 1 lãnh đạo chủ chốt tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách và 1 đại biểu đoàn thanh niên. Còn theo cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, sản xuất kinh doanh…

Về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu: Người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử là 2 (thuộc dân tộc Cơ Tu), phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu ngoài Đảng 1 người, đại biểu tái cử 3 người.

Trên cơ sở thảo luận, hội nghị thỏa thuận thống nhất lựa chọn giới thiệu 10 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Như vậy, tổng số đại biểu giới thiệu ứng cử ĐBQH tỉnh khóa XV là 13 người, để bầu chọn 7 người tham gia hoạt động ĐBQH nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời thống nhất đề nghị Trung ương xem xét có sự điều chỉnh cho phù hợp đối với quy định tái cử 3 ĐBQH tỉnh khóa XIV, bởi trong điều kiện thực tiễn của Quảng Nam việc quy định cơ cấu này không phù hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thỏa thuận thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm số dư, tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, trẻ tuổi theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Theo đó, thống nhất giới thiệu 95 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X để cử tri bầu chọn 57 người tham gia hoạt động đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Trong đó, phấn đấu giới thiệu đảm bảo có ít nhất 35% (32 người) trong danh sách chính thức được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là phụ nữ. Phấn đấu tỉ lệ phụ nữ trúng cử là 30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh (17 người).