(Chinhphu.vn) – Ngày 18/6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh và quyết nghị một số nội dung theo thẩm quyền.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu thông qua báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách 66 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi HĐND tỉnh quyết định cơ cấu tổ chức các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIV, cá đại biểu tiến hành bầu: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh, quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kết quả bầu các chức danh HĐND:

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-23021 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối (66/66).

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Khoa học môi trường, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu 3 Trưởng Ban, 3 Phó Ban các Ban: Kinh tế-Ngân sách, Văn hóa-Xã hội và Ban Pháp chế thuộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và Trưởng Ban, Phó Ban của HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả bầu các chức danh UBND:

Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu tuyệt đối (66/66).

Ông Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971; quê quán huyện Kiến A, TP. Hải Phòng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế công nghiệp và Dịch vụ, Tiến sĩ chuyên ngành Phát triển kinh tế biển.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XIII; ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII; bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII; ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

BT

Từ khóa: Quảng Ninh , kỳ họp thứ nhất , nhiệm kỳ 2021-2026 , Chủ tịch HĐND , Chủ tịch UBND , Nguyễn Xuân Ký , Bí thư Tỉnh ủy