(Chinhphu.vn) - Số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV được bầu là 30 đại biểu tại TPHCM, trong đó, Trung ương đưa về 15 người và Thành phố giới thiệu 15 người. Còn tại Nghệ An, số lượng ĐBQH là 13 đại biểu, trong đó Trung ương đưa về 6 người và tỉnh giới thiệu 7 người.

Ảnh: Báo Nghệ An
Ngày 9/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, số lượng ĐBQH khóa XV được bầu là 30 đại biểu tại TPHCM, trong đó, Trung ương đưa về 15 người và thành phố giới thiệu 15.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TPHCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV như sau: Giới thiệu 45 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XV nhằm đảm bảo số dư người ứng cử theo quy định Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

TPHCM dự kiến cơ cấu giới thiệu 2 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của thành phố, 2 đại biểu chuyên trách, 10 đại biểu MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội, 4 đại biểu lực lượng vũ trang, 2 đại biểu cơ quan tư pháp, 8 đại biểu lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, 7 đại biểu viện nghiên cứu, đại học, học viện, 6 đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, 2 đại biểu tôn giáo, 2 đại biểu tự ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đưa ra cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X. Theo đó, số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là 160 đại biểu, đảm bảo số dư, tỉ lệ đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, tỉ lệ tái cử, giảm tỉ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cơ quan quản lý Nhà nước so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghệ An dự kiến có 13 ĐBQH khóa XV

Ngày 9/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cứ ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An dự kiến phân bổ số lượng ưng cử ĐBQH khóa XV là 13 đại biểu, trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh là 7, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ phân bổ đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH. Đồng thời, tổ chức các bước hiệp thương theo quy định để sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, cùng với 6 người do Trung ương giới thiệu ứng cử sẽ lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cũng hiệp thương lần thứ nhất thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII có 83 người, trong đó, đại biểu cấp tỉnh 47 người, đại biểu cấp huyện 21 người, đại biểu cấp xã 7 người, các tổ chức khác 8 người.