(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định cử Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Cụ thể, tại Quyết định số 875/QĐ-TTg, Thủ tướng cử ông Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ kiệm nhiệm Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Đồng thời, tại Quyết định số 879/QĐ-TTg, Thủ tướng cử ông Nguyễn Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, kiệm nhiệm Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Phương Nhi