(Chinhphu.vn) – Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 2 đồng chí do kê khai sử dụng văn bằng không hợp pháp.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tây Hòa; Nguyễn Ngọc Tân, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Hòa.

Các quyết định nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Văn Thông không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng từ năm 2002 đến 2017 đã kê khai trình độ văn hóa phổ thông 12/12 trong hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, lý lịch đảng viên, hồ sơ để được tuyển dụng, bổ nhiệm, thi nâng ngạch công chức, ứng cử vào cấp ủy; báo cáo giải trình với các tổ chức đảng có thẩm quyền về văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thiếu trung thực, quanh co.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân từ năm 1992 - 2017 sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc trung học (phó bản) cấp cho người khác, tẩy xóa, sửa chữa thành bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của đồng chí để kê khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên, hồ sơ cán bộ công chức; hồ sơ học tập, nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử vào cấp ủy các cấp; báo cáo, giải trình thiếu trung thực với tổ chức đảng có thẩm quyền về việc học tập, thi tốt nghiệp bổ túc trung học của đồng chí.

Các đồng chí Thông, Tân đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín bản thân...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thông; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 1995 - 2000, 2000 - 2005, 2005 - 2010, 2010 - 2015, 2015 - 2020 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Tân./.

Từ khóa: Ủy ban Kiểm tra Trung ương , Ban Thường vụ , Tỉnh ủy , Phú Yên , kỷ luật , cách chức