(Chinhphu.vn) - Sáng 19/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã chủ trì và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo vụ, cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ 1/11/2020.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định cho 5 lãnh đạo cục, vụ. Từ phải qua (cầm hoa): ông Kim Long Biên, bà Lê Như Quỳnh, ông Vũ Văn Khánh, ông Lê Xuân Huế, ông Trịnh Quang Huy. Ảnh: Thời báo Tài chính

Cụ thể, 5 lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm là bà Lê Như Quỳnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Kim Long Biên, Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Cải cách hiện đại hoá hải quan; ông Vũ Văn Khánh, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá; ông Lê Xuân Huế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan và quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý tài sản, Cục Tài vụ - Quản trị.

Theo các quyết định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký, bà Lê Như Quỳnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu; ông Kim Long Biên, Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Cải cách hiện đại hoá hải quan giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Ông Vũ Văn Khánh, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan; Ông Lê Xuân Huế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá; Ông Trịnh Quang Huy giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá.

PN