(Chinhphu.vn) - Chiều 5/11, tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh và một số chức danh quan trọng khác.
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Kim Ngọc Thái (trái) và tân Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn (phải)

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu để bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Còn ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kết quả, ông Kim Ngọc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Thái sinh năm 1969; quê quán: Xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

HĐND tỉnh cũng bầu ông Lê Văn Hẳn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh sinh năm 1970; quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tóm tắt quá trình công tác tân Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Kỳ họp cũng thông qua 9 Nghị quyết quan trọng như, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020; Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025./.