(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết phê chuẩn một số cán bộ.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết 685/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Sao Mai, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, kiêm nhiệm Liên bang Micronesia.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ra Nghị quyết 696/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Thanh Lam, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Bến Tre. Thời gian tính từ ngày 15/5/2019.

Phương Nhi

Từ khóa: Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Chính phủ , Thủ tướng , quyết định , phê chuẩn , Đại sứ , Phạm Sao Mai , Trần Thị Thanh Lam , Bến Tre