(Chinhphu.vn) - Sáng 4/7, HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiện kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND, các ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh nhiệm mới.

Ông Tạ Văn Long, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Yên Bái

Ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh và bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND tỉnh.

Về nhân sự UBND tỉnh, với 100% số phiếu tán thành, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; bà Vũ Thị Hiền Hạnh,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu cũng đã bầu 18 ủy viên UBND tỉnh và 25 vị hội thẩm TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

BT