(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 131/2014/TT-BQP quy định về quản lý kho vật chứng trong quân đội, có hiệu lực thi hành từ 25/11/2014.

Thông tư quy định về công tác quản lý, giao, nhận, lưu giữ, bảo quản và kiểm định vật chứng gồm vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy tại kho vật chứng trong Quân đội.

Theo đó, nhà kho vật chứng cần phải có ụ chống nổ lây xung quanh, nhà kho chia thành 2 ngăn riêng biệt, một ngăn để cất chứa vật chứng không có tính chất cháy nổ và một ngăn để cất chứa vật chứng có tính chất cháy nổ. Vị trí xây dựng nhà kho vật chứng phải đảm bảo khoảng cách an toàn về chống nổ lây giữa các nhà kho, đối với khu dân cư và các công trình xung quanh.

Khi cần đưa vật chứng nhập kho, xuất kho, để phục vụ hoạt động tố tụng hoặc chuyển giao sang kho vật chứng khác, Thủ trưởng cơ quan thụ lý vụ án phải có lệnh nhập kho hoặc lệnh xuất kho.

Đối với các trường hợp phát sinh trong quản lý vật chứng, Thông tư quy định Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Cơ quan thụ lý vụ án tổ chức kiểm tra khi phát hiện vật chứng đang lưu giữ, bảo quản tại kho vật chứng bị mất, hư hỏng, biến chất nguy hiểm, bị giảm, mất giá trị sử dụng, giá trị chứng minh hoặc xảy ra mất an toàn; thống nhất đề xuất quy trình, biện pháp xử lý đảm bảo an toàn hoặc tiêu hủy đối với vật chứng không bảo đảm an toàn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 25/11/2014.

Lan Phương