(Chinhphu.vn) - Tòa án nhân dân tối cao và Quân khu 1 vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của hai cấp Tòa án Quân sự Quân khu 1.

Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương trao quyết định và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Tòa án Quân sự Quân khu 1.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 đã trao các quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo Tòa án Quân sự Quân khu 1 và Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1.

Theo các quyết định: Thượng tá Trương Đức Thuận, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 1 được bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 1;

Thượng tá Hà Minh Phương, Chánh án Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 1 được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 1.

Trung tá Thân Mạnh Nhất, Chánh án Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 1 được bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1;

Trung tá Hoàng Thanh Phong, Phó Chánh án Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 1 được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 trao quyết định và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1.

Được biết, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc "Thành lập các tòa án quân sự quân khu và tương đương; thành lập tòa án quân sự khu vực; biên chế, số lượng thẩm phán của các tòa án quân sự", Tòa án Quân sự khu vực 1 và khu vực 2 đang thực hiện các bước sáp nhập thành Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1. Việc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1 nhằm thực hiện lộ trình sáp nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Dương Văn Thăng yêu cầu: Các đồng chí lãnh đạo Tòa án Quân sự Quân khu 1 và Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1 tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực công tác; phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục giữ vững và không ngừng củng cố mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, thực hiện tốt công tác xây dựng ngành Tòa án Quân sự Quân khu vững mạnh toàn diện; tham mưu thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phấn đấu đạt được những kết quả, thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp đặt ra./.

Từ khóa: Tòa án , Quân sự , Quân khu 1 , Chánh án , Tư lệnh , Thiếu tướng Dương Văn Thăng , Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái , Trương Đức Thuận , Hà Minh Phương , Thân Mạnh Nhất , Hoàng Thanh Phong , Ủy ban Thường vụ Quốc hội