(Chinhphu.vn) - Liên quan đến sự cố Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ, công chức.

Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho VOV biết, cơ quan này vừa gửi toàn bộ hồ sơ tự nhận hình thức kỷ luật của các cá nhân, tập thể liên quan đến việc Formosa xả thải gây ra sự cố ô nhiễm môi trường và chôn lấp rác thải trái quy định tới UBND tỉnh Hà Tĩnh để họp kiểm điểm, đưa ra quyết định kỷ luật cuối cùng.

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị gồm: Công an tỉnh Hà Tĩnh, Sở TN&MT Hà Tĩnh, UBND thị xã Kỳ Anh đã thực hiện xong việc xử lý kỷ luật.

Theo đó, Trưởng Phòng Thẩm định-Đánh giá tác động môi trường (Sở TN&MT) nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Phó Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) nhận hình thức kỷ luật khiển trách. 4 cán bộ, công chức cấp xã thuộc thị xã Kỳ Anh cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với Trưởng Phòng TN&MT.

Trong thời gian tới UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ họp chính thức đưa ra hình thức kỷ luật đối với những cá nhân vi phạm.

Trước đó, vào đầu tháng 8, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xả thải của Công ty Formosa và việc tự ý chôn lấp rác thải trái quy định xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Quốc Khánh yêu cầu giám đốc các Sở: TN&MT, Công Thương, Công an tỉnh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh theo chức năng, nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của đơn vị, tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc Formosa xả thải gây sự cố môi trường và việc chôn lấp chất thải công nghiệp lẫn chất thải nguy hại không đúng quy định./.

Từ khóa: Formosa , Hà Tĩnh , ô nhiễm môi trường , kỷ luật