(Chinhphu.vn) – UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/11, phải rà soát lại việc phân cấp về quản lý, đầu tư, duy trì, khai thác hè phố trên địa bàn.
Rà soát những vị trí hè có bố trí đỗ xe 

Qua đó, Sở Giao thông vận tải phải đề xuất điều chỉnh danh mục các tuyến do Sở quản lý đồng bộ cả hè và đường, theo hướng quản lý tập trung, đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải phải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thiết kế mẫu hè phố để áp dụng cho công tác đầu tư, sửa chữa bảo đảm đồng bộ, mỹ quan đô thị; kiểm tra, rà soát những vị trí hè có bố trí đỗ xe để cải tạo bảo đảm chất lượng, tránh làm hư hỏng cục bộ...

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc quản lý hè đường theo phân cấp quản lý. Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã chú trọng công tác duy tu, duy trì; nghiên cứu giao Ban Quản lý dự án quận, huyện, thị xã làm đầu mối ký hợp đồng duy tu, duy trì thường xuyên hè đường với đơn vị chuyên ngành, đặt hàng duy tu, duy trì theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, công an thành phố thực hiện tốt công tác quản lý lòng đường, hè đường.

Tại các quận, huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện sau cấp phép đào hè và sử dụng hè đường để việc hoàn trả bảo đảm kỹ thuật; đơn vị được ký hợp đồng đặt hàng quản lý, duy tu, duy trì hè chịu trách nhiệm giám sát công tác hoàn trả hè đường, chịu trách nhiệm về chất lượng hè phố theo hợp đồng đã ký và quy định hiện hành.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng phải thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm hè phố, bảo đảm trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn TP Hà Nội.

Được biết, để xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải cũng đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng và sở, ngành liên quan thành lập các tổ công tác rà soát, kiểm tra tất cả các điểm trông giữ phương tiện và xử lý các trường hợp kinh doanh buôn bán, để vật liệu lấn chiếm hè phố, lòng đường; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm theo quy định về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường.

Ngọc Nhi