(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố tăng cường và thường xuyên mở các chiến dịch truy quét tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược bóng đá trên địa bàn Thành phố.
Công an thành phố Hà Nội  mở chiến dịch truy quét tệ nạn cờ bạc, số đề

UBND TP. Hà Nội vừa có Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, các ngành, các cấp trên địa bàn có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền giáo dục sâu rộng cán bộ, nhân dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá bất hợp pháp và những quy định của Nhà nước về xử lý nghiêm khắc đối với hoạt động cờ bạc số đề và cá cược bóng đá.

Việc tuyên truyền, giáo dục phải gắn chặt với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, động viên nhân dân tự giác tham gia tố giác các chủ đề, chủ độ, người ghi đề, chơi đề, chơi cá cược bóng đá và chứa chấp hoạt động cờ bạc. Lấy tiêu chí không cờ bạc, số đề làm tiêu chuẩn bình xét thi đua hằng năm.

Đồng thời, phải tăng thời lượng đăng tải thường xuyên các thông tin, các thông điệp về phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề và cá cược. Nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu trang phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề và cá cược cũng như phê phán những hiện tượng tiêu cực nhằm tạo dư luận rộng rãi trong xã hội đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc, số đề và cá cược bóng đá nói riêng.

UBND thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố tăng cường các biện pháp, chủ động nắm chắc mọi diễn biến, hoạt động của tội phạm về trật tự an toàn xã hội và tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá...; tăng cường và thường xuyên mở các chiến dịch truy quét tệ nạn cờ bạc trên địa bàn Thành phố. Đối với các vụ tham gia cờ bạc phát hiện bắt giữ được, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và xử lý kiên quyết, kịp thời ngay tại địa phương nơi có chủ để, chủ cá cược vi phạm…

Ngọc Nhi