(Chinhphu.vn) – Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã thu hút tới hơn 22 ý kiến phát biểu thảo luận và tranh luận tại Quốc hội vào sáng 23/10.

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá, nhìn chung, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đại biểu Quốc hội tán thành với tờ trình, báo cáo thẩm tra và nhiều nội dung của dự thảo luật.

Hồ sơ của dự thảo luật đầy đủ, được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án luật, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành như quy định tại dự thảo luật.

Về việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV tại Điều 30, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

Liên quan đến ý kiến của cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về đối tượng có thẩm quyền thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải bảo đảm quyền bí mật thông tin của người bị nhiễm HIV.

Về độ tuổi tối thiểu của người tự nguyện xét nghiệm HIV quy định tại Điều 27, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, đây là nội dung còn có ý kiến khác nhau, tuy nhiên để phù hợp với sự phát triển của trẻ em hiện nay, bảo đảm việc xét nghiệm sớm để phát hiện và điều trị kịp thời, đồng thời tăng cường việc phòng ngừa lây nhiễm HIV cho người khác, đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thấu đáo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để đưa ra một phương án độ tuổi tối thiểu hợp lý của người tự nguyện xét nghiệm HIV và báo cáo trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, liên quan đến Quỹ hỗ trợ  điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với dự thảo luật là bỏ quỹ này nhưng cũng có một số ý kiến đề nghị giữ quỹ này vì nó mang tính nhân văn và nó cũng đã được quy định trong luật hiện hành.

Về thời điểm thông qua dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho hay, qua phiên thảo luận ngày hôm nay, ý kiến các vị đại biểu Quốc hội phát biểu khá tập trung, cơ quan soạn thảo cũng đã có giải trình rõ ràng.

“Chúng tôi đề nghị Ủy ban Về các vấn đề xã hội, cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thấu đáo các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cả nội dung và kỹ thuật lập pháp để chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp này như chương trình kỳ họp đã đề ra và nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã phát biểu”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu.

Nguyễn Hoàng