(Chinhphu.vn) – Tòa án nhân dân tối cao vừa có văn bản hướng dẫn các Tòa án nhân dân cấp cao và các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tống đạt văn bản tố tụng dân sự ra nước ngoài.

Để bảo đảm thuận tiện cho việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài theo quy định của Công ước tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước tống đạt giấy tờ) và phương thức tống đạt khác quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tối cao cung cấp cho các Tòa án về cơ quan trung ương thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ của một số nước thành viên Công ước.

Cụ thể, tại Hoa Kỳ có hai cơ quan thực hiện việc tiếp nhận các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài gửi đến nước này gồm:

1- Văn phòng Tương trợ tư pháp quốc tế

Tên Văn phòng: Office of International Judicial Assistance, U.S Department of Justice

Địa chỉ: Benjamin Franklin Station, P.O. Box 14360, Washington, D.C.20044, United States of America.

Điện thoại: + 1(202)514-6700; Fax: +1(202)514-6584.

Hộp thư điện tử: OIJA@usdoj.gov.

Văn phòng trên chỉ tiếp nhận các tài liệu, giấy tờ của nước ngoài cần được tống đạt cho Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ. Các tòa án cần lưu ý việc gửi giấy tờ, tài liệu qua đường bưu chính trực tiếp cho Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không được chấp nhận và không có giá trị pháp lý đối với Hoa Kỳ.

2- Công ty dịch vụ pháp lý ABC (ABC Legal)

Địa chỉ: 633 Yesler Way, Seattle, WA 98104, United States of America.

Điện thoại: +1 (206)521-9000.

Công ty dịch vụ pháp lý ABC có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu tống đạt giấy tờ, tài liệu cho các đương sự là cá nhân, tổ chức có địa chỉ tại Hoa Kỳ, trừ Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tại CANADA, theo thông báo của Canada, có sự thay đổi về cơ quan trung ương có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tống đạt giấy tờ tại các tỉnh: Nova Scotia và Québec. Cụ thể:

1- Cơ quan trung ương tại tỉnh Nova Scotia

Tên cơ quan trung ương là Attorney General of Nova Scotia, Legal Services Division (Phòng dịch vụ pháp lý, Tổng Chưởng lý của Nova Scotia)

Địa chỉ: 1690 Hollis Street P.O. Box 7 Halifax, Nova Scotia B3J 2L6, Canada.

Điện thoại: +1(902) 424-3297; Fax: +1 (902) 424-1730.

Hộp thư điện tử: edward.gores@novascotia.ca.

2- Cơ quan trung ương tại tỉnh Québec

Tên cơ quan trung ương là Direction des orientations, des affaires législatives et de la refonte Entraide internationale Ministère de la Justice.

Địa chỉ: 1200, route de l’Église, 4e étage Québec G1V 4M1, Canada.

Điện thoại: 418 643-0424, ext.20722; Fax: 418 528-9716.

Hộp thư điện tử: signification.lahaye@justice.gouv.qc.ca.

Tại Colombia, tên cơ quan trung ương là Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio Ciudadano.

Địa chỉ: Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio Ciudadano

Carrera 5 # 9-03 Bogotá D.C. COLOMBIA

Điện thoại: +57 (1) 381 4000; Fax: + 57 (1) 381 4747 hoặc +57 561 1796

Hộp thư điện tử: fulvia.benavides@cancilleria.gov.co hoặc daniel.escobar@cancilleria.gov.co.

Tại Philippines, tên cơ quan trung ương là Office of the Court Administrator, Supreme Court of the Philippines.

Địa chỉ: Third Floor, Old Supreme Court Building, Padre Faura Street Manila 1000, Philippines.

Điện thoại: +632 525 7143

Hộp thư điện tử: OCA@sc.judiciary.gov.ph.

Tại Cộng hòa Liên bang Đức (German) gồm:

1- Cơ quan trung ương tại Berlin

Tên cơ quan trung ương: Senatsverwaltung fiir Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung.

Địa chỉ: Salzburger Strasse 21-25 10825 Berlin.

Điện thoại: +49 (30)9013-0; Fax: +49 (30) 9013-2000.

Hộp thư điện tử: poststelle@senjustva.berlin.de

2- Cơ quan trung ương tại Rhineland - Palatinate

Tên cơ quan trung ương là Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz.

Địa chỉ: Ernst-Ludwig-Strasse 3 D-55116 Mainz.

Điện thoại: +49 (6131) 16-0; Fax: +49 (6131) 16-4887.

Hộp thư điện tử: poststelle@jm.rlp.de.

3- Cơ quan trung ương tại Bang Saarland

Tên cơ quan trung ương là Ministerium der Justiz.

Địa chỉ: Zähringer str. 12, D-66119 Saarbrücken.

Điện thoại: +49 (681) 501-00; Fax: +49 (681)501-5855.

Hộp thư điện tử: Poststelle@justiz.saarland.de.

4- Cơ quan trung ương tại Bang Saxony

Tên cơ quan trung ương là Präsident des Oberlandesgerichts Dresden.

Địa chỉ: Schlossplatz 1 01067 Dresden.

Đia thoại: +49 (351) 446-0; Fax: +49 (351) 446-1299.

Hộp thư điện tử: verwaltung-p@olg.justiz.sachsen.de.

Tống đạt văn bản ra nước ngoài nơi đang có dịch COVID-19

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao cũng lưu ý việc gửi, nhận kết quả thực hiện tống đạt giấy tờ, tài liệu ra nước ngoài nơi đang có dịch COVID-19. Theo đó, việc tống đạt tài liệu, giấy tờ cho đương sự có địa chỉ tại Hoa Kỳ, theo thông báo của Công ty dịch vụ pháp lý ABC, việc tống đạt giấy tờ, tài liệu tại Hoa Kỳ vẫn được tiến hành bình thường, trừ tiểu bang Michigan và Connecticut đã bị tạm ngừng do dịch COVID-19. Tuy nhiên, công ty dịch vụ pháp lý ABC vẫn nhận hồ sơ tống đạt cho các đương sự có địa chỉ tại 2 tiểu bang này để tiến hành khi được phép thực hiện trở lại.

Do đó, trong trường hợp cần tống đạt văn bản tố tụng cho các đương sự ở nước ngoài nói chung, đương sự có địa chỉ ở Hoa Kỳ nói riêng, các Tòa án cần cân nhắc để thông báo thời gian tiến hành các hoạt động tố tụng theo hướng bảo đảm tối đa quyền, nghĩa vụ tham gia tố tụng cho các đương sự nêu trên phù hợp với quy định tại Điều 476 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Vũ Phương Nhi