(Chinhphu.vn) - Ngày 31/5, chương trình đào tạo quản lý thực thi luật pháp khu vực châu Á lần thứ 40 có chủ đề “Đấu tranh phòng chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em xuyên quốc gia” đã khai mạc tại Hà Nội.
23 sĩ quan cảnh sát của các nước Nam Á, Đông Nam Á, Bắc Á, Australia và Hà Lan tham gia chương trình đào tạo quản lý thực thi luật pháp khu vực châu Á lần thứ 40 (ARLEMP) kéo dài trong vòng 3 tuần với chủ đề “Đấu tranh phòng chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em xuyên quốc gia” tại Hà Nội.

Chương trình ARLEMP 40 là chương trình đầu tiên ở Việt Nam tập trung vào tăng cường kỹ năng cho các nhà quản lý và lãnh đạo trong khối thực thi luật pháp về lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng, buôn bán trẻ em vì mục đích lạm dụng tình dục, và lạm dụng tình dục trẻ em qua con đường du lịch.

ARLEMP là một chương trình phối hợp dài hạn giữa Bộ Công an Việt Nam thông qua Tổng cục Cảnh sát, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Đại học Kỹ thuật Hoàng gia Melbourne (RMIT) tại Việt Nam.

Khởi đầu từ năm 2005, ARLEMP đã trở thành một chương trình quan trọng dành cho các cán bộ quản lý và lãnh đạo cảnh sát trong khu vực.

Trong 10 năm qua, Tổng cục Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Australia đã phối hợp tổ chức các khóa học quản lý thực thi pháp luật khu vực châu Á đã cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cho các chuyên gia cảnh sát trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Trước đó, khóa học ARLEMP lần thứ 39 đã tập trung chủ yếu vào các chủ đề hợp tác đấu tranh chống tội phạm nguy hiểm: Buôn bán người, ma túy, rửa tiền...

Kể từ khóa đầu tiên đã có hơn 750 cảnh sát đã tốt nghiệp chương trình này và họ đang tích cực phối hợp với nhau trong công cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực.

Hà Minh