(Chinhphu.vn) – Ngày 26/4, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Toà án tối cao Hàn Quốc phối hợp tổ chức Lễ khởi động dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”.


Toàn cảnh Lễ khởi động Dự án. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Dự án này có số vốn đóng góp của Chính phủ Hàn Quốc là 12 triệu USD và vốn đối ứng của Tòa án nhân dân tối cao là 2.655.000 USD, thời gian thực hiện dự án là 4 năm, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3/2019.

Với tư cách là cơ quan chủ quản đồng thời là chủ dự án, Tòa án nhân dân tối cao đã thành lập Ban Chỉ đạo dự án và Ban Quản lý dự án để định hướng, lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu của dự án đề ra một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Dự án tập trung vào 3 mục tiêu lớn là: “Tăng cường tính minh bạch”, “nâng cao chất lượng xét xử của” Tòa án nhân dân và bước đầu tạo nền tảng, định hướng cho việc triển khai xây dựng “Toà án điện tử” của Việt Nam trong thời gian tới.

Các mục tiêu nêu trên cũng chính là những nội dung chính được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 49/NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Theo Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền, để đạt được mục tiêu “tăng cường minh bạch” trong hoạt động tòa án, Tòa án nhân dân tối cao tập trung vào các hoạt động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý án, xây dựng cơ chế phân công án ngẫu nhiên và công khai thông tin về quy trình giải quyết vụ án cho người dân thông qua các phần mềm ứng dụng được xây dựng trong khuôn khổ dự án. Mục tiêu “Nâng cao chất lượng xét xử” được thực hiện thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn trong khuôn khổ dự án kết hợp với việc tăng cường hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ. Đây là những nhiệm vụ cơ bản mà Tòa án nhân dân tối cao phải thực hiện trên cơ sở quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Bên cạnh đó, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền cũng nhấn mạnh, nhằm phục vụ tốt cho công tác xây dựng pháp luật, dự án cũng đầu tư một phần cho việc nghiên cứu, đào tạo, tập huấn về hòa giải và đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự và hành chính tại Tòa án, từng bước hoàn thiện dự thảo Luật Hòa giải tại Tòa án, trình Quốc hội vào tháng 10/2019 sắp tới.

“Có thể nói, Tòa án nhân dân tối cao đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án này và coi đây là một trong số những hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng nhất trong vòng 4 năm tới khi lồng ghép các mục tiêu phát triển hàng đầu của ngành Tòa án nhân dân vào trong khuôn khổ hoạt động của dự án”, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền phát biểu.

Nguyễn Hoàng