(Chinhphu.vn) - Người phát ngôn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Việt Hùng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2013 số vụ án tham nhũng được phát hiện và khởi tố tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Kiểm sát đã khởi tố nhiều vụ án hình sự. Ảnh VGP/Thành Chung

Theo ông Hùng, tổng số vụ án hình sự khởi tố mới là hơn 38.000 vụ, tăng 0,2% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2012, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, nổi lên là sự gia tăng của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, buôn bán ma tuý, cướp, cướp giật tài sản, đánh bạc.

Đáng chú ý tội phạm tham nhũng được phát hiện và khởi tố tăng 5,7% về số vụ, 21,5% về số bị can. Qua kết quả trên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh đến tính tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phòng, chống tội phạm, có các biện pháp quyết liệt để phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý các loại tội phạm về tham nhũng, chức vụ.

Thông báo về hoạt động 6 tháng qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tăng cường kiểm soát các hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động,… kịp thời phát hiện vi phạm trong tố tụng, ban hành các kháng nghị, yêu cầu các cơ quan liên quan sữa chữa, khắc phục.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Kiểm sát tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm và công tác của ngành tư pháp; tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 xây dựng đội ngũ kiểm sát vững mạnh và tổng kết hiệu quả 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Thành Chung