(Chinhphu.vn) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thành lập 4 Đoàn Kiểm tra, rà soát biển báo và đánh giá tình trạng cầu trên các tuyến quốc lộ, thực hiện từ nay đến hết ngày 30/9/2014.

Ảnh minh họa

Thành phần Đoàn gồm các thành viên của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và chuyên gia thuê ngoài. 

Đoàn kiểm tra sẽ rà soát hệ thống biển báo trên các tuyến Quốc lộ; rà soát việc cắm lại biển báo hạn chế tải trọng cầu trên các tuyến quốc lộ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN41: 2012/BGTVT); kiểm tra Cấp Chuyên gia tình trạng cầu đang cắm biển hạn chế tốc độ.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ I, II, II, IV, các Sở Giao thông vận tải được giao ủy thác quản lý quốc lộ tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá lại tình trạng kỹ thuật hệ thống cầu yếu đang cắm biển hạn chế tải trọng trên các quốc lộ được giao quản lý.

Công tác rà soát cập nhật tình trạng kỹ thuật cầu, điều chỉnh lại biển báo tải trọng cầu là công tác quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác công trình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, minh bạch trong công tác quản lý.

Vân Trang